Bí truyền

Одним из самых мощных наветов чёрной магии является преднамеренная порча. Она разрушает ауру человека на тонком уровне, чем длительнее её срок, тем больший урон она наносит. Снять порчу необходимо как можно быстрее, и наилучшим способом избавления по праву считаются магические заговоры. Но не является ли это грехом для верующих людей?

ĐọC Thêm

Linh vật đá là một bảo vệ bổ sung đáng tin cậy của trường năng lượng của một người khỏi sự vu khống phù thủy, thiệt hại và mắt ác. Ngoài ra, một bùa hộ mệnh tự nhiên như vậy thu hút may mắn và cải thiện sức khỏe. Chọn đá, bùa cần cẩn thận. Những gì phù hợp với một dấu hiệu hoàng đạo làm tổn thương người khác. Cần phải biết những viên đá nào phù hợp với Xử Nữ như một lá bùa hộ mệnh, và những đại diện đá quý nào của dấu hiệu này nên tránh.

ĐọC Thêm

Как в той популярной считалочке, каждая женщина хочет знать, где сидит пиковая дама. Гадать на картах начали ещё прапрабабушки прапрабабушек наших прапрабабушек, почти что сразу после того, как черно-красные наборы появились на прилавках. Ворожеи и гадалки не отказались от них даже с ростом популярности таро.

ĐọC Thêm

Rối loạn trong gia đình - một hiện tượng, dù buồn, nhưng không hiếm. Các thành viên trong gia đình cãi nhau, vợ chồng ly hôn, và vì điều này, con cái thường đau khổ. Tuy nhiên, sự bất hòa vô căn cứ trong gia đình thường là kết quả của những thiệt hại tương ứng. Để xác định sự hiện diện của một lời vu khống tiêu cực và loại bỏ nó, bạn phải làm quen với các nghi thức liên quan.

ĐọC Thêm

Bùa hộ mệnh và bùa hộ mệnh có tác động khác nhau đến hào quang của người đeo. Sức mạnh của một vật thể ma thuật bị ảnh hưởng bởi nguồn gốc và ý nghĩa ban đầu của nó trong văn hóa và các giáo phái xưng tội. Tuy nhiên, điều xảy ra là các bùa hộ mệnh cùng hình thức được tìm thấy trong các nền văn hóa và tôn giáo khác nhau. Một trong những biểu tượng này là Hamsa hoặc, theo một cách khác, Bàn tay của Fatima.

ĐọC Thêm

Mọi phụ nữ đều muốn không chỉ tìm thấy tình yêu đích thực, mà còn không mất đi sau khi đạt được. Tìm và bảo vệ tình yêu sẽ giúp những bùa mê đặc biệt mà bạn có thể độc lập thực hiện và kích hoạt. Mục đích của bùa yêu Tình yêu bùa hộ mệnh là một vật phẩm ma thuật mạnh mẽ, được tạo ra và kích hoạt bằng ma thuật.

ĐọC Thêm

Mỗi cung hoàng đạo tương ứng với một bộ đá, bùa hộ mệnh nhất định. Các khoáng chất khác trái lại ảnh hưởng xấu đến chất mang năng lượng, vì không tương thích với trường năng lượng của nó. Do đó, điều rất quan trọng là chọn đá phù hợp làm bùa phù hợp với dấu hiệu của cung hoàng đạo và giới tính của chủ sở hữu tương lai.

ĐọC Thêm